1

4


PROFIL WODY W KĄPIELISKU
OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE KĄPIELISKA
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO


Profil wody w kąpielisku jest to zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających.

Czas wykonania - profile wody w kąpielisku i operat wodnoprawny

  1. Sporządzenie profili wody w kąpielisku - do 2 tygodni
  2. Sporządzenie operatu wodno-prawnego na wykonanie kąpieliska i złożenie wniosku na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - do 2 tygodni
  3. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - 1-2 miesiące

Koszt wykonania - profil wody dla kąpieliska i operatu wodnoprawnego
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Opracowujemy kompleksowo - operat wodnoprawny na wykonanie kąpieliska wraz z profilem wody w kąpielisku.

Copyright by EkoVentus 2013